(CHEMaker(s

עיצוב סדנה חווייתית בקופסה למורים לכימיה

מטרות הפרוייקט היו:

1/ לעצב את המרכיבים של סדנה לימודית חווייתית למורים ותלמידים לכימיה
2/ לצלם ולרטש תמונות קיימות כדי ליצור הדמיות של המשחק לצורך הצגתו בזום
3/ לעבד את הלוגו שעיצב הלקוח בהתאם לשפה של הסדנה

פירוט אודות הפרוייקט:

הסדנה עוצבה במסגרת הגשת פרויקט הגמר של בן בתואר עיצוב לניהול, 
ובשאיפה שלבסוף תגיע למורים לכימיה ללימוד חווייתי של פיתוח מוצרים בסגנון ״מייקרי״, תוך למידה של העקרונות הכימיים שמסייעים בהרכבת החומר שנבחר.

רצינו לתת קו קליל לחומר מורכב, ולבדל ויזואלית בין השלבים בסדנה, יצרנו כרטיסיות שמסייעות לבניית לוח הזמנים בסדנה,
וכן הנחיות ברורות למילוי אינטראקטיבי של דפי מידע.

הצבעוניות פסטלית ושואבת השראה מצבעוניות טבעית, בשילוב עם גווני קרטון בהשראת העולם המייקרי שיוצר דברים בעצמו.
הפונט הוא הפונט המשחקי אך גם רשמי ״מונופול״ של הפונטון.

פרויקטים נוספים שאולי יעניינו אותך⬐